Spolek Staré Sovinecko

Tylov

Podle dochovaných historických pramenů byla obec založena stejně jako Lomnice někdy kolem roku 1260. Prvními přistěhovalci byli Prusové z nedalekého Slezska, kteří se věnovali převážně zemědělství a hornictví. V roce 1306 byly otevřeny na území Tylova první měděné doly a vybudován hamr. Tato činnost zřejmě dobře vynášela, protože v roce 1360 byl postaven dřevěný farní kostel a farní úřad německého děkanátu. V pozdější době přechází obec společně s Lomnicí do správy pánů ze Šternberka a je jí propůjčeno domovské právo. To znamenalo, že každý majitel může po  smrti odkázat svůj majetek komu chce. Do této doby měla toto právo pouze vrchnost. Roky 1500 až 1540 jsou léty rozkvětu obce díky rozvoji hornictví  a rýžování zlata. Tento rozkvět zastavil východní dýmějový mor, který vesnici úplně zničil. Aby bylo zabráněno dalšímu šíření , byly všechny domy včetně vedlejších staveb a také kostel s farní budovou spáleny. V roce 1545 přechází Tylov do majetku Sovineckých pánů a s novými majiteli přicházejí i noví osadníci. V držení Lorence Edera ze Štiavnice je již v Tylově 30 nových statků. Vesnice má rovněž přiděleno privilegium a to dědičný soud, který provádí 6 z lidu volených soudců.  Nový majitel Sovineckého panství, zapřisáhlý protestant, Jan Kobylka z Kobylího nechává po vzoru ostatních obcí postavit kapli a vybavuje ji zvonem. Farní úřad je v těchto letech přemístěn do Ryžoviště. Po Bílé Hoře mění panství Sovinecké a s ním i Tylov na dlouhou dobu majitele. V roce 1660 je odsouhlasena místními radními povinnost zvoněním ohlašovat špatné počasí. A tak zatímco měl zvoník povinnost zvonit, obyvatelé se museli modlit.

Počátkem 18. století dochází z důvodu další morové epidemie k pravděpodobně poslední kolonizaci. Tehdejší majitel Řád Německých rytířů vlastnil Tylov až do roku 1939. Podle dochovaných údajů padlo v  obou světových  válkách  mnoho původních Tylovských občanů. Ten zbytek byl v roce 1946 odsunut do Německa.

                                                 ing.Jelínek Jaroslav

 

 


Soupis domů v Tylově po roce 1946

 (zapsal Zdeněk Growka, 1980)

1.         sbor

2.         Kučerová st.

3.         Motal

4.         Michálek

5.         Janeček

6.         Rostonek

7.         Krátký

8.         sbor

9.         sbor

10.       Korytar František

11.       Lysoněk

12.       Dunaja

13.       u školy

14.       sbor

15.       Vysloužil

16.       sbor

17.       Korytar Petr

18.       sbor

19.       Čs. státní statek         

20.       Švédík

21.       Podušil

22.       Černota

23.       Černota Petr

24.       družstvo

25.       družstvo

26.       sbor (Podskalan)

27.       Kučera

28.       Kučera

29.       ?

30.       Košárek

31.       Čs. státní statek

32.       Vojtášek

33.       Švédík (výměna)

34.       sbor

35.       Žalud

36.       Harenčák K.

37.       Krátký

38.       ?

39.       Večerka (výměna)

40.       Večerka

41.       Harenčák J.

42.       Jurčík

43.       Slezáková

44.       Malovaný

45.       ?

46.       Malovaný

47.       Makovička

48.       sbor

49.       Tezzele

50.       škola

51.       místní národní výbor

52.       obchod

53.       sbor

54.       Kiska

55.       Kutlák

56.       Nedělník

57.       Tezzele Jar.

58.       Čs. státní dráhy

59.       sbor

60.       sbor

61.       ?

62.       Čs. státní dráhy

63.       Čs. státní dráhy

64.       Čs. státní dráhy

65.       Janošťák (výměna)

66.       Motal (výměna)

67.       Žižka

68.       Holčák

69.       Umlauf

70.       Paseka

71.       školní byt

72.       Šafránek

73.       hájenka

74.       Šmuk

75.       školka

76.       Jahodík

77.       Growka

 

 

 

 

Fotografie, které nám zaslal pan Květoš Growka

Tylov cca 1910 škola, obchod, kaplička.

 

Tylov čp.77 Growkovi

 

Tylov fotbalové mužstvo: Dolezel, Birdač, Tezzele, Kosarek, Večerka....

 

Tylov kaple sv. Anny a batole.  50.léta.

 

Tylov pohřební vůz v likvidaci.   80.léta.

 

Tylov škola třida Bedř. Sedlačkové, školnice Growková

 

Tylov škola, zábava na hřišti.    60.léta.

 

Tylov škola, žacky zleva: Benková, Žižková, Tezzelová, Kosarková, Kučerová

Zdeněk Growka taj. MNV Tylov 1953.

 

Zdeněk Growka s rodinou 1950

 

Tylov zima na moravské sibiři, cestmistr Growka 60.léta.