Spolek Staré Sovinecko

Úvod


   

    Dnes, když všechny vlastenecké pocity zemřely, kdy vlastenectví je nemoderním pojmem, nikdo z nás už o nic nebojuje. Hospody jsou přeplněné mladými lidmi a tam, kde kdysi bylo slyšet vyprávění příběhů, živá hudba a písně, tam dnes hučí jen hlasitá reprodukovaná hudba. A obraz je všude stejný, a z každé strany, všechno je podstrčené a kdybys vypnul to reprodukované, nastalo by velké ticho. Nemáme si co říct, nikdo z nás už o nic nebojuje ani pro sebe, ani pro druhé ani pro vlast nebo společnost. A dvacet let po tom co jsme vybojovali svobodu ani nevíme kdy se nám zvrhla ve svévoli. Jen aby mě bylo dobře. Jen abych já měl zajištěné vlastní potřeby, jen abych já …

    A tím se myslí potřeby hmotné jako jsou potřeby dobytka, jako se kravám stele sláma. V době kdy se už nikdo nechce ohlížet do minulosti, nikdo neví a nechce vědět  jak to doopravdy bylo. Už nikdo nechce slyšet o kořenech.

otec Oskwarek Piotr   2009

 


Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti.

                                                                                                                                              Josef Čapek


Dějiny jsou románem toho, co bylo. Román je dějinami toho, co mohlo být.

                                                                                                                                      José Ortega y Gasset


Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

                                                                                                                                       Marcus Tullius Cicero


Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.

                                                                                                                                          Thomas Jefferson


Historie je tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.

                                                                                                                                           Thomas Jefferson