Spolek Staré Sovinecko

Jiříkov

Obec Jiříkov (německy Girsig)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264. Jiříkov vznikl zřejmě v rámci kolonizační činnosti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Roku 1494 patřil k sovineckému panství.

Kulturní památky

Obec Jiříkov a její obyvatelé hrají hlavní roli ve filmu Bohdana Slámy- Divoké včely

Stručný výtah z Kroniky obce Jiříkov přeloženou z originálu sdružením o.s. Staré Sovinecko:

Kronika obce Jiříkov

místo kde leží Jiříkov:

49 stupňů 51 a ¼ minuty severní šířky

34 stupňů 56 a ¾ minuty východní délky

12 km od Rýmařova

 

Nejbližší okolní vrcholy hor se nazývají:

Jiříkovský vrch (617mnm) na jihovýchodě

Kapličkový vrch (661 m.n.m.) severovýchodně

Kostelní vrch (653 m.n.m.) západně od obce

nadmořská výška místa 605 m.n.m. na prahu kostela

Jiříkov patří k nejstarším místům okresu. Přesné datum založení však není známo.

Roku 1260 povolal biskup Bruno z Olomouce – oblíbenec mocného krále Přemysla Otakara II. do těchto míst mnoho osídlenců ze Slezska. Byli povoláni, aby v tomto kraji zkulturnili lesy a postavili města a vesnice.  V této době byl s největší pravděpodobností Jiříkov založen (1260).

Zakladatel se pravděpodobně jmenoval Jiří nebo Jiřík a místo se jmenuje podle něho.

V tehdejších dobách byla úředním jazykem na Sovinci čeština, takže se v listinách nachází od roku 1490-1492 místo nazvané „Jirschikov“. Zakladatel obce a tvůrce plánů osídlení byl ale jistě Němec. To dokládají důsledně německé názvy polních tratí v krajině. Tato jména zůstala nezměněna jako nejstarší důkaz německého vlivu při zakládání naší obce.

Místo, zvolené k založení nově osídlené vesnice Jiříkov, bylo v roce 1260 velmi příznivé. Tehdy vedly všechny obchody se zbožím z východu na západ, takže tehdy byla města Praha a Krakov hlavní a důležitá města pro obchod a správu. Jedna z nejfrekventovanějších obchodních cest byla tehdy přes Bruntál, Rýžoviště, Jiříkov a Uničov. atd.

Kroniku bude možno zakoupit u jednatele sdružení /viz.kontakt /