Spolek Staré Sovinecko

Albrechtice u Rýmařova

 Albrechtice ( dříve Helvíkov , něm.Olbersdorf )

Leží 5 km od Rýmařova. Ves má v  písemných památkách různé názvy. Ve starším lenním rejstříku z roku 1326 "Albrechtsdorf". Když roku 1468 Albrechtice zpustly, objevuje se v listinách nový název - Helvíkov po jakémsi Helwigovi. V česky psaných zemských deskách čteme roku 1492 mezi sovineckým zbožím: ves Albrechtice aneb Helvíkov a roku 1576 zase: ves Helvíkov s kostelem, roku 1616 se jmenovala ves Helvíkov. Na počátku 14. století byla vesnice biskupským lénem v obvodu olomouckém. Roku 1351 tu byl farní kostel. Fara byla později znovu obnovena roku 1665, kostel je zasvěcen sv.Trojici. Roku 1585 přidělena dědičná rychta. Roku 1609 měla obec 31 obyvatel s fojtem a celkový výměr byl 28 lánů. Roku 1793 měla 323 obyvatel, roku 1839 to bylo 408, k roku 1900 měly Albrechtice 345 obyvatel z toho však jen 6 Čechů. Škola byla založena roku 1789. Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím. Obec byla sloučena s Břidličnou dne 14.6.1964.